Theorie examen

Theorie-examen per 1 maart 2009 Om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen, wordt er ook in het theorie-examen aandacht besteed aan gevaarherkenning.

Het theorie-examen voor de auto bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).
    Vanaf 1 maart 2009 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als:

  • Je tenminste 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
  • Je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Beide onderdelen tellen even zwaar. Je moet je dus op alle onderdelen goed voorbereiden om een voldoende te halen. Met praktijklessen voor de personenauto mag je al vóór het theorie-examen beginnen. Pas om rijexamen te mogen doen heb je een theoriecertificaat nodig.

Een theorie certificaat is 1,5 jaar geldig!